Tagarchief: kleurgebruik

Kleurgebruik – Verfkleuren in Nederland

Verf - Kleurgebruik, verfkleuren in Nederland

Kleurgebruik in Nederland

Van oudsher worden bepaalde kleuren verf in bepaalde streken, provincies of regio’s in Nederland veel toegepast of vinden hier hun oorsprong. Soms zijn de gebruikte kleuren verf -door de tijd of schaarste van grondstoffen- aan verandering onderhevig en worden de oorspronkelijke kleuren uiteindelijk weer achterhaald door voorzichtig afkrabben en analyse van de oude verflagen. Veel verffabrikanten leveren verven in de authentieke of oorspronkelijke kleuren, ook al is de samenstelling en duurzaamheid van de verf dankzij de voortschrijdende verftechnieken aangepast. Lees verder onder JVD op InfoNu

Mengen van verf – Kleurencirkel Johannes Itten

Primaire kleuren

Bij het mengen van kleuren zijn de primaire kleuren het uitgangspunt. Primaire kleuren kunnen niet verkregen worden door menging. Het zijn dan ook zuivere kleuren.

  en en
Secundaire kleuren

Meng je twee primaire kleuren onderling met elkaar, buy dan ontstaan de secundaire kleuren. Door menging ontstaan onzuivere kleuren.

en maakt
en maakt
en maakt
Tertiaire kleuren

Tertiaire kleuren zijn de meest onzuivere kleuren en bestaan uit een menging van primaire kleuren met secundaire kleuren.

en maakt
en maakt
en maakt
en maakt
en maakt
en maakt
Complementaire kleuren

Complementaire kleuren vind je recht tegenover elkaar op de kleurencirkel. Complementaire kleuren versterken elkaars werking/intensiteit.

en
en
en
Verzadiging van kleur

De verzadiging van de kleuren wordt bereikt door toevoeging van de neutrale “kleuren”.

en/of en/of